Непознати факти за хлебарките

Хлебарките съществуват вече над 320 милиона години, благодарение на приспособимостта си, която е свръх изключително. Известни са над 4000 вида хлебарки, повечето от тях живеят извън градовете и селата. Синантропни са по-малко от 1%, които съжителстват с хората. Те се нареждат между най-важните вредители и борба с тях от Pestcare.bg.

Тялото е сплескано откъм гърба и корема, на цвят жълто-кафеникав до светлокафяв и черен, с изключение на тропични видове, които са ярко оцветени. По-голямата част хлебарки имат крила, прибрани до тялото в покой, но съществуват и безкрили видове. Те обикновено през нощта са активни и могат при внезапно осветяване да се видят. През деня в пукнатини и цепнатини в стените се крият, в мебели, в рамките на врати, бани, шкафове, електрически апарати, сервизни инсталации. При голям брой хлебарки и при използване от http://www.pestcare.bg/unishtozhavane-na-hlebarki на инсектициди, могат и през деня да се видят хлебарки. Женските снасят в групи яйцата си, в покрита капсула със защитна покривка – ооте-ка. Те или със себе си я носят до момента, когато са готови малките да се излюпят, или на подходящо място я оставят в близост до влага и храна. Младите хлебарки обикновено като възрастните изглеждат и веднага са готови след излюпването за самостоятелен живот – сменят външната покривка на тялото си като растат, преди да станат имаго – възрастни.

Хлебарките са всеядни – хранят се с всякакви хранителни продукти, които хората използват, с остатъци от храна и фекалии. Върху хранителните източници те повръщат част от смляната храна и ги замърсяват допълнително. Екскременти от хлебарки могат върху храна да се видят, която е предназначена от хората за консумация, върху посудата и др. Пълзейки в отходни места и канали, с различни патогенни за хората микроорганизми замърсяват тялото си и стават техни преносители на полиомиелит, коремен тиф, дизентерия, инфекциозен хепатит и др.

Хлебарките активно и пасивно се разселват. Пасивно яйцата им се пренасят чрез амбалаж от стоки, апаратура, хранителни продукти и др. между различни райони, държави и континенти дори. След заселване в сградата активно, те се разпространяват на „собствен ход” в хоризонтална и вертикална посока по етажите – предупреждават от Pestcare.bg. Те преминават край тръбите, през пролуки, отвори на сервизните инсталации, през каналната мрежа, цепнатини до жилищата на хората. Заселването до голяма степен се дължи на лоша хигиена, но и на конструктивни и строителни грешки често.